Boermarke - Taarlo

Ga naar de inhoud

Boermarke Taarlo
Een boermarke is een erg oude bestuursvorm in de Drentse dorpen. Deze bestaat sinds de 14de eeuw. Toen er meerdere nederzettingen kwamen bleek het nuttig om grenzen aan te geven, zodat de verschillende schaapskuddes op de heide elkaar niet gingen hinderen. "Marke" betekent grens. De Boermarke beheerde in vroeger tijden  de gemeenschappelijke woeste gronden binnen de marke. Rond 1800 werden de gemeentebesturen ingesteld, die veel van de bestuurlijke taken van de Boermarke overnamen. De Boermarke had  onderhoudsplicht van de boerwegen. Na de ruilverkavelingen zijn deze er niet meer.
Nu heeft de Boermarke nog de Brink en enkele kleine perceeltjes in eigendom, zoals de oude paasvuurplaats aan de Osdijk. Wat de Boermarke vroeger ook deed was hulptroepen verzamelen en hulp bieden. Bij zware sneeuwval bv. blies één van de volmachten op de boerhoorn, zodat de inwoners gezamenlijk gingen sneeuwruimen.

BoerboiekEen Volmacht is een bestuurslid van de Boermarke. Tegenwoordig heeft de Boermarke nog als taak om het gezamenlijke markegebied - ongeveer 550 hectare - te verpachten als jachtgebied.

In februari krijgen alle mannelijke hoofdbewoners een uitnodiging voor de jaarlijkse boervergadering. Op deze vergadering worden alle, meestal agrarische, zaken besproken.
Veel dingen binnen de Boermarke berusten op gewoonterecht en oude gebruiken. De eigendomsrechten binnen een Boermarke worden waardelen genoemd. Zij zijn in het bezit van de grondeigenaren en bepalen de stemverhouding in de boervergadering. Doch in Taarlo is dat niet bijgehouden en heeft er zich een stemverhouding ontwikkeld die in het Boerboek is gezet.

Het Boerboek en het financiële boek zijn de oudste boeken van bestuurlijk Taarlo.
De belangenbehartiging van Taarlo (bv. naar de gemeente toe) is in 1995 grotendeels overgegaan naar de Vereniging Dorpsbelangen Taarlo.

De Werktuigenvereniging Taarlo heeft  gezamenlijk eigendom van machines en/of werktuigen, die voor ieder afzonderlijk in de Boermarke Taarlo te duur zijn om aan te schaffen. De contributie wordt per hectare betaald.

Terug naar de inhoud