Gewoonten - Taarlo

Ga naar de inhoud

Gewoonten en gebruiken

Bij geboorten
Vroeger was het de gewoonte dat na de geboorte van een kleintje de twee naaste buurvrouwen van beide kanten op kraamvisite kwamen. Een tijdje later deden ze de kraamvisite over, maar dan met de mannen erbij.

Bij overlijden
De naaste buren zorgen voor -desgewenst- het plaatsen van een advertentie en benaderen de dorpsgenoten of men de naam onder de advertentie wil plaatsen.

Oudejaarsavond
Op oudejaarsavond werd er altijd "gesleept". Dit gebeurt momenteel niet meer in Taarlo. Een poosje ging een groep jongeren met een schaftwagen rond,  later kon men om middernacht een borreltje drinken op de Brink in deze wagen.
De wagen is afgeschaft, maar het blijft een goede gewoonte om elkaar na middernacht te ontmoeten op de Brink om het nieuwe jaar in te luiden.

Ook wordt traditioneel rond de Brink op oudejaarsmiddag met carbidbussen het nieuwe jaar ingeknald.

Nieuwjaarsdag
Op Nieuwjaarsdag bezochten van oudsher de mannen de buren en andere vrienden en kennissen. Vrouwen bleven thuis en ontvingen de gasten. Traditioneel werd er een borreltje geschonken en Nieuwjaarsgebak als rolletjes en kniepertjes aangeboden. Sommige inwoners bakten deze lekkernijen nog zelf.

Tegenwoordig is de jaarvergadering van Dorpsbelangen begin januari met aansluitend de nieuwjaarsborrel.

De jaarlijkse opruimdag
Vroeger zorgde alleen de Boermarke voor de omgeving van het dorp. Er werd gekeken of boswallen opgeschoond moesten worden, of er dode bomen weggehaald moesten worden etc. Nu wordt dat nog steeds wel gedaan, maar wordt ook elk voorjaar een opruimdag gehouden: "Taarlo schoon". Dit initiatief kan er toe bijdragen dat de dorpsgemeenschap versterkt wordt en natuurlijk dat het er in en rondom Taarlo keurig uit blijft zien.
Een week voor de opruimdag krijgt iedereen bericht met datum en tijd van de opruimdag. Na afloop wordt er voor de kinderen een pannenkoek geserveerd en voor de volwassenen een drankje geschonken.

Kennismaking nieuwe bewoners

Het is al heel lang de gewoonte dat nieuwe inwoners, nadat ze eenmaal gesetteld zijn, de naaste buren en eventueel ook de tweede buren aan weerszijden uitnodigen voor een kennismaking.

Men wordt dan door de buren een keer teruggevraagd en kan dan naderhand zelf bekijken hoe intensief de contacten worden.

Paasvuur
Eerste Paasdag wordt 's avonds rond acht uur het Paasvuur ontstoken. Dit om de boze geesten te verdrijven, zo wil de overlevering.
De oudste inwoner van het dorp had het recht het vuur aan te steken. Tegenwoordig zijn het juist vaak de kinderen, die het vuur aansteken.

Naoberhulp
Het was in Drenthe gebruikelijk dat de boeren elkaar op allerlei momenten bij het werk op de boerderij hielpen, bijvoorbeeld bij de oogst.
Er zijn Taarlo´ers die dat nog steeds doen. Er is ook veel voor te zeggen om dit gebruik zoveel mogelijk in ere te houden.


Dorpscafé
Een aantal vrijwilligers organiseert op een aantal vrijdag- of zaterdagavonden vanaf acht uur een dorpscafé. Een goede gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of een glaasje bij te praten over het wel en wee van ons mooie dorp.Terug naar de inhoud