Verenigingen - Taarlo

Ga naar de inhoud

Vereniging Dorpsbelangen Taarlo
De vereniging Dorpsbelangen Taarlo is in 1995 opgericht .
Doelstelling van Dorpsbelangen is het behartigen van de belangen van het dorp Taarlo en haar inwoners bij o.a. de gemeente Tynaarlo, Assen, provincie Drenthe en Staatsbosbeheer.
Als dorp in de gemeente Tynaarlo is Taarlo lid van de Gezamenlijke Belangen Overleggroep Tynaarlo (GBOT), een overlegorgaan van de dorpen binnen de gemeente Tynaarlo. Daarnaast is dorpsbelangen Taarlo ook lid van de BOKD (Brede Overleggroep  Kleine Dorpen in Drenthe), is er periodiek overleg met de gemeente Assen en overleg met NBEL/Staatsbosbeheer over o.a. de toekomst van het Balloërveld.
Leden zijn de inwoners van het dorp die in het Boermarkegebied Taarlo wonen. Voor deze leden geldt de belangenbehartiging. Als men net buiten dit gebied woont, kan men ook lid worden. Men is per huishouding lid voor €12,50 per jaar.
De vereniging houdt op de eerste of tweede zaterdag van januari haar algemene ledenvergadering annex "neijaorsvisite". Op deze vergadering worden de zaken van het afgelopen jaar besproken en de toekomstplannen doorgenomen. Verder zijn er vergaderingen als het dorp er om vraagt. Leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd.

Het bestuur vergadert ca. 5 keer per jaar, tenzij de situatie meer overleg vraagt.
"Taorls Neis", het nieuwsblad van de vereniging Dorpsbelangen, wordt 3 keer per jaar uitgebracht.

Binnen de vereniging zijn er verschillende commissies, zoals:

De culturele commissie organiseert elk jaar een aantal vaste activiteiten, zoals lichtjes op de Brink met Sint Maarten en de jaarlijkse kerstborrel op kerstavond.
Verder minimaal eens per jaar een culturele activiteit, zoals bv. in 2014 de culturele manifestatie "Taorl, uut de Kunst", maar ook een gezamenlijke maaltijd, koffieconcert of een wijnproefavond.

De Paasvuurcommissie verzorgt elk jaar het verzamelen van snoeihout en de opbouw van het Paasvuur op de velden aan ´t Loo.

De zomerfeestcommissie organiseert jaarlijks in juni het zomerfeest voor de inwoners van Taarlo . Een feest waar alle inwoners van Taarlo, jong en oud met plezier aan deelnemen. Zoals één van de inwoners zei: "een fantastisch dorp om in te wonen : waar vindt je het nog dat (bijna) alle inwoners een gezamenlijke maaltijd gebruiken?"

De commissie Oud Taarloo  houdt zich bezig met de historie van Taarlo. In 1993 is het boek "Taarloo...oudste dorp van Drenthe" uitgebracht. In 2003 is een film gemaakt over de landbouw in Taarlo: "Dat is over, dat is voorbij, dat brengt de tijd". De commissie beheert een archief waarin documenten en foto's worden bewaard.

En verder:
Vanuit Taarlo wordt een toneelvereniging geregisseerd en ook in (jazz)bandjes gespeeld. Samen met de andere dorpen uit de voormailge schoolkring Oudemolen zijn er: een handboogschietvereniging "de Molenschutters"; een ijsvereniging "Onder Ons"; een sportvereniging "SOTOZ"; Vrouwen van Nu, afdeling Oudemolen, Taarlo en Zeegse.

Sinds 2016 is er een groep Taarlo´ers actief bezig met de natuur in en rond Taarlo. Een van de belangrijkste projecten is de instandhouding van het veentje aan de Tuinakkers.

Terug naar de inhoud