Informatie van de werkgroep Veentjes - Taarlo

Ga naar de inhoud
Werkgroep Veentjes
In Taarlo liggen drie prachtige, oude veentjes, het Rotveen, het  Middenveen en het Bolveen. Willen we die veentjes kunnen behouden dan moet er regelmatig onderhoud plaatsvinden.
In 2010 is er een start gemaakt met het onderhoud van het Middenveen, een Pingoruïne met in het midden een uniek stukje hoogveen, dat dreigt dicht te groeien.
Na het verwijderen van vele bomen heeft het werk een tijdje stil gelegen.

In september 2016 is de Werkgroep Veentjes opgericht en is weer gestart met onderhoud.
We werken elke eerste zaterdag van de maanden september t/m februari  in het veentje om (nieuwe) opslag te verwijderen en daardoor het hoogveen te behouden.
Daarnaast worden bomen m.n. berken verwijderd en proberen we de heide meer ruimte te geven.

De werkgroep Veentjes heeft over het onderhoud overleg met o.a. Landschapsbeheer Drenthe, BOKD, SBB en andere werkgroepen die actief zijn in omliggende dorpen.
Onmisbaar bij het onderhoud is, naast de inzet van de werkgroepleden, de bijdrage van dorpsgenoten en andere enthousiaste vrijwilligers!

De basis voor de onderhoudswerkzaamheden wordt gevormd door:

De werkgroep heeft, in overleg met  Landschapsbeheer Drenthe, in het najaar van 2018 een werkplan opgesteld  met daarbij een rapport met achtergrondinformatie.

Sinds 15 februari 2020 staat er een bankje bij het Middenveen met een inscriptie ter herinnering aan de op 1 juli 2019 overleden Veronique (Kiek) Pahlplatz:
 

Werkdagen in de komende periode:
  • 3 oktober 2020
  • 7 november 2020
  • 5 december 2020
  • 9 januaroi 2021
  • 6 februari 2021
  • 6 maart 2021

We beginnen in principe steeds om 9 uur; voor koffie en thee, gereedschap en handschoenen wordt gezorgd!Wil je meer weten en/of wil je een keer komen helpen, mail naar veentjes@taarlo.net

Nog meer achtergrondinformatie:
In het Dagblad van het Noorden stond op zaterdag 27 januari een aardig stuk over pingoruïnes, met een wandeling in Zeijen.
Van de veentjes wordt ook gedacht, dat een of meer als offerveentje gediend hebben. Meer informatie daarover vind je hier.
Op 9 maart 2019 waren leden van de werkgroep aan het werk te zien op RTV Drenthe. De uitzending is terug te zien op de website roeg.tv, (Taarlo vanaf 11.58).
Een rapport uit 2009 met archeologische informatie over het Bolveen vind je hier.
Terug naar de inhoud