Informatie van de Duurzaamheidscommissie - Taarlo

Ga naar de inhoud
Duurzaam Taarlo
De duurzaamheidscommissie was van plan om in 2020 diverse dorpssessies te houden over de opvolging van de uitslag van de duurzaamheidsenquête. Door Corona kon dit niet doorgaan. De subsidie van het NMF/gemeente Tynaarlo voor de organisatie van de sessies was wel toegezegd. In overleg hebben we een warmtebeeldcamera kunnen aanschaffen van deze subsidie en hebben we eind 2020 en begin 2021 in totaal 9 warmtescans kunnen doen.

De commissie heeft zich verder in 2020 verdiept in de mogelijkheden om een dorpscoöperatie op te zetten en hiervoor diverse seminars gevolgd. Zo’n coöperatie kan nuttig zijn om duurzaamheidsprojecten uit te voeren en de organisatie goed te regelen.
In het voorjaar van 2021 was er een online overleg met dorpsbewoners hierover, waarna is een enthousiaste groep van start gegaan met het verdelen van taken en afspreken van de eerste acties om een coöperatie op te zetten.

 
Er zijn 3 parallelle acties afgesproken, te weten:
 
1.     Het opzetten van de coöperatie zelf, zoals het samenstellen van goede statuten.
 
2.     Het verkennen van een eerste zonne-energieproject
 
3.     Het zoeken naar toepasbare alternatieve energiebronnen
 
 
De groep wil daarnaast ook andere initiatieven nemen op bijvoorbeeld het gebied van leefbaarheid. Een energieproject heeft nu echter voorrang omdat daarvoor gunstige subsidies zijn, ook voor het formaliseren van de coöperatie. Zonder subsidie is het opzetten van een coöperatie en uitvoeren van projecten nauwelijks haalbaar.
 
Er is een eerste optie voor een zonneproject gevonden die verder uitgewerkt wordt. De coöperatie wordt zodanig vormgegeven dat er projecten op allerlei gebieden kunnen worden ondergebracht.
 

Terug naar de inhoud